Довіреність

У господарській діяльності підприємства часто використовують довіреність (типова форма М-2) на отримання товарно-матеріальних цінностей. При цьому одержувач (представник одержувача) зобов’язаний документально підтвердити свої повноваження. Функції документа, що підтверджує повноваження, виконує саме довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей.

В даному документі вказуються:

  • підпис представника підприємства (завірена підписом перших осіб підприємства і печаткою),
  • посаду та П.І.Б. представника;
  • паспортні дані представника;
  • найменування і кількість одержуваних цінностей.

Підприємство-постачальник зобов’язана провести звірку даних доручення з даними паспорта одержувача (або іншого документа, що підтверджує його особу) і видаткової накладної та видати товарно-матеріальні цінності представнику підприємства-одержувача.

З червня 2008 бланки довіреності не є бланками “суворої звітності”.

Зразок бланку довіреності!

Довіреність довіреність 2

Завантажити Бланк довіреності

Завантажити Бланк довіреності