Щорічний відпочинок: графік надання, оформлення, перенесення відпусток та відкликання з них.

відпустка

Літо – традиційна пора відпусток. І хоча, як нам здається, ми вже все знаємо про порядок їх надання, на практиці виникає чимало питань, розв’язати які вдається не відразу. Розглянемо деякі моменти, пов’язані з наданням відпусток, про які варто пам’ятати і працівникам, і роботодавцям.


Графік відпусток

Як відомо, на підприємстві має бути затверджений графік відпусток. Черговість їх надання визначається графіками, що затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників (ч. 10 ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі ? Закон № 504) та ч. 4 ст. 79 Кодексу законів про працю – далі КЗпП). При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Також слід зазначити, що окремі категорії працівників за переліком з ч. 13 ст. 10 Закону № 504 мають право на відпустку у зручний для них час за їхнім бажанням.

Конкретні строки складання та порядок оформлення графіків відпусток законодавством не встановлено. Отже, підприємство може самостійно узгодити порядок складання графіка відпусток внутрішніми документами – у колективному договорі або правилах внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженні, наказі тощо.

Згідно з п. 20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених за погодженням з ВЦРПС постановою Держкомпраці СРСР від 20.06.1984 р. № 213, графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року. Але пізніша дата складання графіка не буде порушенням, якщо вона зазначена в обліковій політиці підприємства.

Нормами законодавства не встановлено й форми графіка надання відпусток. Тому роботодавець може самостійно розробити форму такого документа (лист Мінпраці від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10). Графіки відпусток мають доводитися до відома всіх працівників. Тобто роботодавець має ознайомити всіх працівників із ним під підпис. У графіку надання відпусток, як правило, зазначається місяць початку використання відпустки. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом (ч. 11 ст. 10 Закону № 504).

Під час планування можна врахувати й надання відпустки частинами за домовленістю між роботодавцем та працівником. Але при цьому слід дотримуватися правила щодо безперервної частини відпустки. Так, основна безперервна частина відпустки має становити не менше ніж 14 календарних днів.

Оформлення відпустки

Власник (уповноважений ним орган) зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Форма такого повідомлення нормативними документами не встановлена, тому воно може бути довільної форми. Вважається також, що працівника письмово повідомлено про відпустку, якщо він поставив підпис у наказі про відпустку.

Оформлюють відпустку на підставі заяви працівника. У ній він вказує дату початку щорічної відпустки та її тривалість.

Якщо працівник іде у відпустку в обумовлений графіком термін, то заява на відпустку може не подаватися. Роботодавець може в межах, встановлених графіком надання відпусток, без заяви працівника видати наказ (розпорядження) про надання йому відпустки.

Надання щорічних відпусток оформляється наказом з використанням типової форми № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки», затвердженої наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489. Але ця форма має рекомендаційний характер, тож наказ може бути видано в довільній формі.

Перенесення відпустки

Працівник має право подати заяву на ім’я керівника підприємства про поділ щорічної відпустки на частини чи перенесення відпустки.

На підставі ч. 2 ст. 11 Закону № 504 роботодавець повинен перенести щорічну відпустку за заявою працівника на інший період або продовжити в разі:

  • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
  • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
  • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Відкликання з відпустки

Відкликати працівника із щорічної відпустки можливо тільки за його згодою та лише у випадках, передбачених законодавством (ст. 79 КЗпП та ст. 12 Закону № 504). А саме:

  • для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;
  • для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства.

При цьому основна безперервна частина відпустки має становити не менше ніж 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівникові після закінчення дії причин, за якими працівник був відкликаний з відпустки, або за угодою сторін переноситься на інший період з дотриманням вимог ст. 12 Закону № 504.

Джерело: devisu.ua

Сподобалась стаття? Будь ласка, поділіться зі своїми друзями:
Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: