SWOT-аналіз підприємства.

swot-analysis

Щоб скласти адекватний план стратегічного розвитку підприємства необхідно ретельно вивчити мікро- і макросередовище, в умовах яких компанія здійснює свою діяльність. Відправною точкою в цій справі є SWOT-аналіз (СВОТ-аналіз).


За допомогою цього методу виявляються сильні і слабкі сторони підприємства. Саме його назва розкриває суть дослідження і вказує на напрямки, в яких проводиться аналіз:

Strengths – сильні сторони компанії, її конкурентні переваги;

Weakness – слабкі сторони, недоліки;

Opportunities – можливості для розвитку;

Threats – загрози для функціонування.

Виявлення цих факторів дозволяє співвіднести внутрішні ресурси компанії з наданими можливостями для розвитку і дає зрозуміти чи зможе підприємство протистояти загрозам ззовні. На підставі цих даних необхідно скорегувати загальну стратегію в напрямку усунення недоліків і максимальної реалізації своїх сильних сторін.

Щоб реально оцінити стан справ компанії необхідно розглядати показники SWOT-аналізу з точки зору потенційного споживача або конкурента.

SWOT-аналіз. Внутрішній аудит

Даний етап передбачає виявлення сильних і слабких сторін на підставі аналізу показників внутрішнього середовища компанії.

Менеджмент. Оцінюються мотиваційні чинники, кваліфікація керівного складу, підходи до здійснення управління підприємством.

Маркетинг. Ефективність маркетингової політики, включаючи комунікаційну: реклама, PR, стимулювання збуту, прямий маркетинг, особисті продажі.

Персонал. Рівень підготовки персоналу, його компетентність у питаннях функціонування компанії, лояльність і відповідальність, вартість праці.

Виробництво. Досліджується раціональність використання доступних ресурсів, структура виробництва, ефективність використовуваних технологій.

Фінанси. Аналіз основних показників фінансової діяльності компанії.

Товарна політика. Оцінюється структура товарного портфеля, частка ринку, асортимент, очікувані і реальні обсяги продажів, якість товарів або послуг, популярність бренду, імідж торгової марки.

Цінова політика. Аналіз принципів ціноутворення, що діють на підприємстві, їх доцільність, порівняння з цінами конкурентів, еластичність попиту, розглядається можливість застосування цінового стимулювання збуту, ефективність подібних заходів.

Збутова політика. Включає в себе політику розподілу, виявлення нових шляхів збуту, аналіз ефективності співпраці з посередниками, структури збуту і розподілу.

Конкуренція. Виявлення власних конкурентних переваг, аналіз основних показників діяльності підприємств-партнерів і конкурентів, поділ ринку, пошук слабких сторін суперників.

SWOT-аналіз. зовнішній аудит

Після розподілу основних показників мікросередовища слід проаналізувати макросередовище для виявлення можливостей і загроз для розвитку. В першу чергу оцінюється привабливість ринку:

Ринкові тенденції. Аналіз попиту в кожному сегменті ринку.

Поведінка споживачів. Лояльність і відданість покупців до певних торгових марок, оцінка факторів, що впливають на попит і мотивацію покупців, аналіз їх поведінки на кожній стадії процесу покупки і користування товаром.

Збут. Очікувані обсяги та структура збуту, стан мережі розподілу.

Конкуренти. Повний аналіз конкурентного середовища: загрози і бар’єри для виходу на ринок, конкурентні сили і т.п.

Особливий вплив на фірму надає зовнішнє макросередовище, а саме такі чинники:

  • соціально-демографічні – склад населення, культурні особливості, соціальні групи;
  • політичні – зміни в законодавстві і політична обстановка в країні;
  • економічні – інфляція, валютні коливання, реальні та очікувані показники ВВП і ВНП, зміни в економіці регіону або країни в цілому;
  • технологічні – вдосконалення технологій, зміна підходів до виробництва товарів, поява «революційних» моделей;
  • міжнародні – відносини між країнами, обмеження, глобалізація економіки;
  • екологічні – вплив на екологічну обстановку, взаємодія між зовнішнім середовищем і компанією.

Кількість зовнішніх і внутрішніх факторів і ступінь їх деталізації безпосередньо залежить від специфіки діяльності компанії. На підставі розглянутих показників складається матриця SWOT.

Орієнтуючись на виявлені аспекти, визначається ступінь їх впливу на компанію, а потім складаються приклади стратегій для усунення загроз і недоліків, використовуючи доступні ресурси. В цьому випадку сильні сторони компанії і виявлення можливості стають головними інструментами для досягнення поставлених цілей.

Сподобалась стаття? Будь ласка, поділіться зі своїми друзями:
Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: