виробничий склад

Виробничий склад – це склад, територіально розміщений поруч, або безпосередньо на виробництві.


На виробничому складі можуть зберігатися як матеріали і заготовки, так і готова продукція і здійснюватися передпродажна обробка (упаковка, комплектація партій, маркування).

Особливості роботи виробничих складів:

Можливість одночасного обліку на складі сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

Можливість обліку великої кількості повернень сировини з виробництва, повернення готової продукції на виробництво для доопрацювання або переробки та списання бракованого товару з різних причин.

Можливість переробки кондиції в некондицію і навпаки і обліку цих операцій.

Партійний облік товару.