rik-pivnya rik-pivnya-2

Монета присвячена року Півня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера – найбільшої планети Сонячної системи.

Дата введення в обіг: 9 грудня 2016

Серія: Східний календар

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Іваненко Святослав, Атаманчук Володимир

Номінал – 5 грн

Метал – срібло (Ag 925)

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г – 15,55

Діаметр, мм – 33

Категорія якості карбування – пруф

Гурт – рифлений

Тираж, штук – 20000

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/УКРАЇНИ; у центрі в оточенні стилізованого рослинного орнаменту – номінал 5/ГРИВЕНЬ; унизу рік – 2017, а також позначення металу, його проби – Ag 925, маси в чистоті – 15,55 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі півня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію жовтого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.