Посадова інструкція комірника.

комірник

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комірник відноситься до категорії технічних виконавців.

1.2. На посаду комірника призначається особа, яка має середню спеціальну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи.


1.3. Комірник призначається на посаду, і звільняється наказом директора Компанії.

1.4. Комірник безпосередньо підпорядковується начальнику складського господарства. При виконанні функціональних обов’язків комірник підпорядковується начальнику зміни служби складування.

1.5. У своїй діяльності комірник керується:

1.5.1. законодавчими та нормативними документами з питань виконуваної роботи;

1.5.2. методичними матеріалами, що стосуються відповідних питань;

1.5.3. статутом Компанії;

1.5.4. правилами внутрішнього трудового розпорядку;

1.5.5. наказами та розпорядженнями директора Компанії;

1.5.6. внутрішніми розпорядженнями начальника складського господарства, або його заступника;

1.5.7. цією інструкцією.

1.6. Комірник повинен знати:

1.6.1. номенклатуру і асортимент матеріальних цінностей, їх властивості та призначення;

1.6.2. положення про приймання і поставку товарів;

1.6.3. розташування складських зон і їх призначення;

1.6.4. правила відбору і комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами;

1.6.5. систему організації місць зберігання на складі, з урахуванням місць стелажного зберігання;

1.6.6. правила обліку і порядок зберігання, руху матеріальних цінностей на складі і оформлення супровідних документів;

1.6.7. способи запобігання товарів від псування під час розвантаження, навантаження і зберіганні на складі;

1.6.8. правила проведення планових інвентаризацій;

1.6.9. основи організації вантажно-розвантажувальних робіт;

1.6.10.правила і норми охорони праці і пожежної безпеки;

1.6.11.правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Функції

На комірника покладаються такі функції:

2.1. здійснення відбору товарів з місць зберігання;

2.2. здійснення контролю партій товарів перед їх відвантаженням, відповідно до відвантажувальних документів;

2.3. здійснення прийому товарів, згідно Положення про прийом товару за кількістю та якістю і внутрішніми інструкціями;

2.4. здійснення сортування товарів за їх видами, якістю, кількістю та іншими ознаками, комплектація і переміщення товарів у місця зберігання;

2.5. виконання встановлених керівництвом процедур по розміщенню і переміщенню товару в межах зон зберігання складу;

2.6. забезпечення зберігання товарів відповідно їх властивостям, встановленими стандартам і технічним умовам;

2.7. забезпечення схоронності ввірених товарно-матеріальних цінностей;

2.8. участь в передпродажній підготовки товарів;

2.9. участь в проміжних перевірках, ревізіях, інвентаризаціях товарно-матеріальних цінностей;

2.10. забезпечення складування піддонів, тари, засобів малої механізації в встановлених місцях зберігання;

2.11. утримання в належному стані довірені побутові приміщення та інвентар;

2.12. дотримання охорони праці, правил пожежної безпеки та задовільного санітарного стану складських площ;

2.13. дотримання прийнятих норм корпоративної етики при спілкуванні з керівництвом, колегами та клієнтами.

3. ПРАВА

Комірник має право:

4.1. знайомитися з проектами рішень керівництва Відділу складування, пов’язаних з його діяльністю;

4.2. брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його функціональних обов’язків;

4.3. вносити на розгляд керівництва Відділу складування пропозиції щодо поліпшення діяльності складу;

4.4. запитувати і отримувати від безпосереднього керівника інформацію і документи, необхідні для виконання своїх функціональних обов’язків;

4.5. повідомляти керівництву підприємства про всі виявлені в процесі виконання своїх функціональних обов’язків недоліки в діяльності Відділу складування і вносити пропозиції по їх усуненню;

4.6. вимагати від керівництва Відділу складування сприяння у виконанні своїх функціональних обов’язків.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Комірник несе відповідальність:

5.1. За невиконання (неналежне виконання) своїх функціональних обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством;

5.2. За вчинення в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством;

5.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним кримінальним та цивільним законодавством.

Сподобалась стаття? Будь ласка, поділіться зі своїми друзями:
Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: