Посадова інструкція завідувача складом.

ЗАвідувач складом

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Завідувач складом відноситься до професійної групи «Керівники».

1.2. Призначення на посаду завідувача складом і звільнення з посади здійснюється наказом директора підприємства за погодженням з начальником господарської служби.


1.3. Завідувач складом підпорядковується безпосередньо начальнику господарської служби та керівнику підприємства.

1.4. Завідувач складом керує роботою підсобного робітника склада, комірника і вантажника.

1.5. На період відсутності завідувача складом його обов’язки виконує інша посадова особа, призначена наказом керівника підприємства.

1.6. Робочим місцем завідувача складом є кабінет в приміщенні складу, обладнаний відповідно до вимог.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Основним завданням завідувача складом є керівництво діяльністю складського господарства і забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей.

2.2. Завідувач складом:

2.2.1. Якісно і своєчасно виконує покладені на нього функції відповідно до Статуту підприємства, чинним законодавством, вимогами нормативних актів, положень, інструкцій і наказів адміністрації.

2.2.2. Отримує завдання від керівника підприємства, начальника господарської служби та виконує свої службові обов’язки відповідно до цією посадовою інструкцією, інструкції з охорони праці та іншим нормативним документам.

2.2.3. Керує роботами з приймання, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей на складі, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ.

2.2.4. Прийом товару на склад здійснює тільки при наявності сертифіката на продукцію та інших необхідних супровідних документів.

2.2.5. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, дотримання режимів зберігання, веде облік складських операцій.

2.2.6. Забезпечує дотримання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність.

2.2.7. Бере участь в укладанні договорів з постачальниками продукції, контролює якість продукції, що поступає. У разі надходження неякісної продукції – не приймає її на склад і доповідає начальнику господарської служби або директору підприємства.

2.2.8. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.

2.2.9. Організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.2.10. Організовує збір, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту.

2.2.11. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

2.2.12. Здійснює контроль за дотриманням режиму економії і норм витрачання енергоресурсів в приміщеннях складу.

2.2.13. Забезпечує своєчасне і достовірне ведення обліку і надання звітів та іншої інформації про роботу складу контролюючим органам.

2.2.14. Веде облік товарно-матеріальних цінностей, дотримується правил оформлення складських операцій і здачі первинних прибутково-видаткових документів.

2.2.15. Складає і подає в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки товарів, статистичну, обліково-звітну документацію.

2.2.16. Бере участь в роботі по соціальному розвитку колективу підприємства, бере участь в розробці, укладенні та виконанні колективного договору.

2.2.17. Дотримується і виконує вимоги правил, норм та інших нормативних документів з охорони праці, пожежної, електро – та техногенної безпеки, санітарії та трудового законодавства.

2.2.18. Дотримується і виконує вимоги керівних і нормативних документів з цивільної оборони і при виникненні надзвичайних ситуацій на підприємстві.

2.2.19. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації.

2.2.20. Дотримується сам і контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової і виробничої дисципліни підлеглого персоналу.

2.2.21. Забезпечує повне збереження довіреного йому майна.

2.2.22. Виконує вимоги колективного договору.

2.2.23. Приймає своєчасних заходів щодо попередження розкрадання матеріальних цінностей, завдання шкоди майну підприємства.

2.2.24. У встановлені терміни виконує приписи пожежного, санітарного нагляду та інших контролюючих органів.

2.2.25. Проходить навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної, електро – та техногенної безпеки, санітарії і трудового законодавства.

2.2.26. Усуває від роботи працівників дсклада при порушеннях, недотриманні ними правил, норм, інструкцій з охорони праці, пожежної, електро-, техногенної безпеки, санітарії та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

2.2.27. Зупиняє роботу машин, механізмів та іншого обладнання на продовольчому складі, якщо є загроза життю і здоров’ю працівників підприємства і негайно сповіщає про це керівника підприємства.

2.2.28. Не допускає персонал до роботи на несправному обладнанні, при відсутності у них засобів індивідуального захисту і без навчання та відповідного інструктажу з охорони праці, пожежної, електро – та техногенної безпеки, санітарії.

Сподобалась стаття? Будь ласка, поділіться зі своїми друзями:
Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: